Quan hệ cổ đông

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Nghi quyết 2013

 

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐHCĐ NĂM 2015

Tải về chương trình họp ĐHCĐ năm 2015 tại đây

 

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Nghi quyet 2015aNghi quyet 2015b

 

GIẤY ỦY QUYỀN 2015

Tải về mẫu Giấy ủy quyền 2015 tại đây

 

 

PHIẾU BIỂU QUYẾT 2015

Tải về mẫu Phiếu biểu quyết 2015 tại đây

 
Các bài viết khác...
Quảng cáo
 
Tỷ giá ngoại tệ
NT Giá Mua Giá Bán
AUD17913.6618182.55
CAD17942.3318340
EUR27604.1727934.2
GBP31350.4931853.11
HKD2863.082926.49
JPY201.59205.45
USD2267522745
(Nguồn: Ngân hàng Công thương Việt Nam)
Thống kê truy cập
Số người đang online26
Tổng số lượt truy cập575566