Quan hệ cổ đông

BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN

BCTC kiểm toán năm 2015  Xem chi tiết

BCTC kiểm toán năm 2014  Xem chi tiết

BCTC kiểm toán năm 2013  Xem chi tiết

BCTC kiểm toán năm 2012  Xem chi tiết

BCTC kiểm toán năm 2011  Xem chi tiết

BCTC kiểm toán năm 2010  Xem chi tiết

BCTC kiểm toán năm 2009  Xem chi tiết

BCTC kiểm toán năm 2008  Xem chi tiết

BCTC kiểm toán năm 2007  Xem chi tiết

 

 

 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2015

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ NGÀNH IN NĂM 2015

           Kính gửi: Quí cổ đông 

   Mã CĐ: 

Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ Khí Ngành In trân trọng kính mời quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Nội dung chi tiết như sau:

1. Thời gian tiến hành: Từ 08h30’, ngày 15 tháng 08 năm 2015.

2. Địa điểm: Tầng 1 Trụ sở Công ty Cổ Phần Cơ Khí Ngành In.

   Số 102A-B đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, TP-HCM

3. Nội dung chính của Đại hội: Báo cáo tài chính năm 2014; Báo cáo hoạt động của HĐQT; Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015; Báo cáo của BKS; Tờ trình bầu thành viên Ban kiểm soát; Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề được trình trước Đại hội và biểu quyết bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát; Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Ghi chú:

- Cổ đông khi tham dự Đại hội đề nghị mang theo Giấy mời họp, CMND hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực (bản chính). Đối với trường hợp ủy quyền đề nghị mang kèm theo Giấy uỷ quyền hợp lệ.

- Để tạo điều kiện thuận tiện cho Ban tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước ngày tổ chức đại hội.

Trân trọng!

                                                                   TP-Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2015

                                                           TM.Hội Đồng Quản Trị

                                                               Chủ Tịch

                                                              (đã ký)

 

                                                                 PHẠM MINH HƯƠNG

 

 

Chương trình Đại hội 2013

Chương trình Đại hội

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ NGÀNH IN

Ngày 11 tháng 06 năm 2013

           

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2013 

                 CÔNG TY CP CƠ KHÍ NGÀNH IN

 

                Thời gian: Ngày 11 tháng 06 năm 2013

                Địa điểm: 238 - 244 Trần Hưng Đạo B, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh – Khách sạn Bát Đạt.

 

STT

Nội dung

1

Đón và kiểm tra tư cách đại biểu

2

Khai mạc, biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội

3

Cử thư ký và bầu ban kiểm phiếu

4

Báo cáo tài chính năm 2012

5

Báo cáo của Hội đồng quản trị

6

Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013

7

Báo cáo của Ban kiểm soát

8

Bầu thành viên Ban kiểm soát

9

Giải lao

10

Thảo luận và biểu quyết các nội dung:

- Báo cáo tài chính năm 2012

- Báo cáo của Hội đồng quản trị

- Báo cáo của Ban giám đốc

- Báo cáo của Ban kiểm soát

- Bầu thành viên Ban kiểm soát

11

Công bố kết quả kiểm phiếu

12

Thông qua Biên bản họp Đại hội

13

Bế mạc Đại hội

 

 

 

 

Thông báo mời họp HĐCĐ 2013

V/v: MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM 2013

 

thumoi

 

CÔNG TY CP CƠ KHÍ NGÀNH IN                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      ------------------------------                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

                                                                          TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2013

 

 

                                                             THÔNG BÁO

                                           MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

                                CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ NGÀNH IN NĂM 2013

 

                  Kính gửi: Quý cổ đông:……………………………………………..

 

          Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ Khí Ngành In trân trọng kính mời quý cổ đông đến tham dự

          họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Nội dung chi tiết như sau:

         1. Thời gian họp: Từ 8h00’, ngày 11 tháng 6 năm 2013.

         2. Địa điểm: 238-244 Trần Hưng Đạo B – P.11 – Q. 5 – TP. Hồ Chí Minh - Khách sạn Bát Đạt

         3. Nội dung chính của Đại hội: Báo cáo tài chính năm 2012; Báo cáo hoạt động của HĐQT;

         Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013; Báo cáo

         của BKS; Thông qua việc bầu thay thế thành viên BKS xin từ nhiệm; Các vấn đề khác thuộc

         thẩm quyền của Đại hội.

         4. Ghi chú:

         - Cổ đông khi tham dự Đại hội đề nghị mang theo Giấy mời họp, CMND hoặc Hộ chiếu (bản

         chính). Đối với trường hợp ủy quyền đề nghị mang kèm theo Giấy uỷ quyền.

         - Để tạo điều kiện thuận tiện cho Ban tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự

         hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước ngày tổ chức đại hội.

 

         Trân trọng!

 

                                                                                        TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                   CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           PHẠM MINH HƯƠNG

 

 
Quảng cáo
 
Tỷ giá ngoại tệ
NT Giá Mua Giá Bán
AUD17913.6618182.55
CAD17942.3318340
EUR27604.1727934.2
GBP31350.4931853.11
HKD2863.082926.49
JPY201.59205.45
USD2267522745
(Nguồn: Ngân hàng Công thương Việt Nam)
Thống kê truy cập
Số người đang online28
Tổng số lượt truy cập575567