Quan hệ cổ đông

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ

BC năm 2014                 Xem chi tiết

BC 6 tháng năm 2014     Xem chi tiết

BC năm 2013                 Xem chi tiết

BC 6 tháng năm 2013     Xem chi tiết

 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

BCTN năm 2014              Xem chi tiết

BCTN năm 2013              Xem chi tiết

 

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐ CĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

 

 

NQ 16aNQ 16b

 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2016

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ NGÀNH IN

 

Kính gửi: Quí cổ đông Công ty Cổ phần Cơ Khí Ngành In

Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ Khí Ngành In trân trọng kính mời quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Nội dung chi tiết như sau:

1. Thời gian tiến hành: Từ 08h30’, ngày 30 tháng 01 năm 2016.

2. Địa điểm: Tầng 1 Trụ sở Công ty Cổ Phần Cơ Khí Ngành In.
                  Số 102A-B đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, TP-HCM

3. Nội dung chính của Đại hội: Báo cáo tài chính năm 2015; Báo cáo hoạt động của HĐQT; Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016; Báo cáo của BKS; Tờ trình bầu thành viên HĐQT; Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề được trình trước Đại hội và biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT; Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Ghi chú:
- Cổ đông khi tham dự Đại hội đề nghị mang theo Giấy mời họp, CMND hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực (bản chính). Đối với trường hợp ủy quyền đề nghị mang kèm theo Giấy uỷ quyền hợp lệ.

- Để tạo điều kiện thuận tiện cho Ban tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước ngày tổ chức đại hội.

Trân trọng!

                                                                                               TP-Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2016

                                                                                                            TM.Hội Đồng Quản Trị

                                                                                                                      Chủ Tịch

                                                                                                                       (đã ký)

                                                                                                              PHẠM MINH HƯƠNG

 

BIÊN BẢN HỌP ĐHĐ CĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Tải về Biên bản họp ĐHĐ CĐ thường niên năm 2013 tại đây

 
Các bài viết khác...
Quảng cáo
 
Tỷ giá ngoại tệ
NT Giá Mua Giá Bán
AUD17913.6618182.55
CAD17942.3318340
EUR27604.1727934.2
GBP31350.4931853.11
HKD2863.082926.49
JPY201.59205.45
USD2267522745
(Nguồn: Ngân hàng Công thương Việt Nam)
Thống kê truy cập
Số người đang online21
Tổng số lượt truy cập575563