Chương trình Đại hội 2013

Chương trình Đại hội

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ NGÀNH IN

Ngày 11 tháng 06 năm 2013

           

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2013 

                 CÔNG TY CP CƠ KHÍ NGÀNH IN

 

                Thời gian: Ngày 11 tháng 06 năm 2013

                Địa điểm: 238 - 244 Trần Hưng Đạo B, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh – Khách sạn Bát Đạt.

 

STT

Nội dung

1

Đón và kiểm tra tư cách đại biểu

2

Khai mạc, biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội

3

Cử thư ký và bầu ban kiểm phiếu

4

Báo cáo tài chính năm 2012

5

Báo cáo của Hội đồng quản trị

6

Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013

7

Báo cáo của Ban kiểm soát

8

Bầu thành viên Ban kiểm soát

9

Giải lao

10

Thảo luận và biểu quyết các nội dung:

- Báo cáo tài chính năm 2012

- Báo cáo của Hội đồng quản trị

- Báo cáo của Ban giám đốc

- Báo cáo của Ban kiểm soát

- Bầu thành viên Ban kiểm soát

11

Công bố kết quả kiểm phiếu

12

Thông qua Biên bản họp Đại hội

13

Bế mạc Đại hội

 

 

 

 
Quảng cáo
 
Tỷ giá ngoại tệ
NT Giá Mua Giá Bán
AUD17913.6618182.55
CAD17942.3318340
EUR27604.1727934.2
GBP31350.4931853.11
HKD2863.082926.49
JPY201.59205.45
USD2267522745
(Nguồn: Ngân hàng Công thương Việt Nam)
Thống kê truy cập
Số người đang online17
Tổng số lượt truy cập575563